Magistrát hlavního města Prahy zřídil dne 7. března 2013 v rámci Extranetu tuto samostatnou stránku, jejímž účelem je usnadnění komunikace a výměny informací mezi Magistrátem hl.m. Prahy a jednotlivými úřady městských částí v Praze

Editorem této stránky je koordinační úsek odboru Kancelář ředitele MHMP, který bude toto cestou informovat všechny zaměstnance, kteří jak v Magistrátu, tak úřadech městských částí jsou nějakým způsobem zainteresováni v procesu implementace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Rádi bychom prostřednictvím této stránky přinášeli veškeré potřebné informace, které povedou k optimálnímu zabezpečení problematiky. Základní členění obsahu přinášených informací je:

-  koordinace organizačních a administrativních náležitostí Registrů práv a povinností;

-  koordinace technického zabezpečení fungování registrů.

Postupně budeme do této stránky vkládat další systémové prvky tak, aby byl nejen zajištěn co nejrychlejší přenos informací směrem k Vám, ale i zpětná vazba.