Zprostředkovaná identifikace na kontaktních místech veřejné správy – CzechPOINT

Dne 1. 1. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML), známého také pod názvem „Zákon proti praní špinavých peněz“. Zákon v ustanovení § 10 přichází se změnou, která umožňuje klientům a povinným osobám ve smyslu tohoto Zákona požádat o provedení Zprostředkované identifikace  na kontaktním místě veřejné správy - CzechPOINT.

Od 1. 4. 2017 je formulář veřejné listiny Zprostředkované identifikace součástí aplikace CzechPOINT. Na toto téma proběhla ve dnech 12. a 13. dubna odborná diskuze za přítomnosti zástupců Finančního analytického úřadu (FAÚ – gestora Zákona), Ministerstva vnitra – e-Government (správce aplikace CzechPOINT) a Magistrátu hl. m. Prahy (krajského úřadu).

Materiály a metodické pomůcky naleznete v odkazech níže.