Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2019 - závěrečný účet

Návrh usnesení Rady HMP

přílohy k usnesení

Příloha č. 1 - bilance
Příloha č. 2 - finanční vypořádání se státním rozpočtem
Příloha č. 3 - finanční vypořádání PO HMP
Příloha č. 4 - finanční vypořádání hospodářské činnosti
Příloha č. 5 - výsledky hospodářské činnosti
Příloha č. 6 - výnosy z prodeje majetku
Příloha č. 7 - finanční vypořádání s MČ HMP
Příloha č. 8 - finanční vypořádání dotací MŠMT pro školy a škol. zař. zřízené MČ HMP
Příloha č. 9 - výsledky hospodaření doplňkové činnosti
Příloha č. 10 - úprava rozpočtu
Příloha č. 11 - úprava rozpočtu
Příloha č. 12 - úprava rozpočtu
Příloha č. 13 - evidence škodných událostí

Důvodová zpráva I - hlavní město Praha celkem

Důvodová zpráva I
Tabulková příloha

Důvodová zpráva II - vlastní hl. m. Praha

Úvod
Příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Financování
Vybrané ekonomické údaje
  Finanční vypořádání PO HMP
  Hodnocení hospodářské činnosti
  Hospodaření s účelovými fondy
Tabulková příloha

Důvodová zpráva III - městské části

Úvod
Příjmy
Výdaje
Financování
Vybrané ekonomické údaje
Tabulkové přílohy
  Bilance MČ 1 - 57
  Bilance MČ - sumář
  Rozbor příjmů a výdajů dle rozp. kapitol

 

Vytisknout