Formulář čestného prohlášení k zákonu 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 26/2006

 Formulář

Návod k vyplnění formuláře