VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10

Odborem účetnictví MHMP byla  vydaná vnitřní směrnice k převodům majetku HMP.


Směrnice byla vydána
 podle nařízení ředitele č. 30/2010 ze dne 27.12.2010 ve znění pozdějších aktualizací,
je závazná pro všechny odbory MHMP a vybrané účetní jednotky.

Směrnice ke stažení.