Seminář AIS MČ a Základní registry, 3.4.2013

Na semináři pro informatiky městských částí, který se konal 3.4.2013 na MHMP byly prezentovány: 

Byla též podána informace o vzniku a činnosti pracovní skupiny MHMP k Základním registrům, která řeší otázky registrace agend a komunikaci s MV ČR k RPP

Dále proběhla prezentace řešení na vybraných MČ (ve spolupráci s dodavateli):

 

.