Předání oprávnění editace tříd majetku ve vazbě na kódy CZ-CC koncovým uživatelům - editorům majetkových záznamů v ENO

 

Vážení uživatelé ENO,

nové verze modulů  Agendio/Proxio umožnily předání práv editace a zakládání nových záznamů 
v číselníku "TŘÍDY MAJETKU" uživatelům Agendio/Proxio - CENO na městských částech HMP.

V této souvislosti všem děkuji za spolupráci, práva byla úspěšně předána.
Uživatelé jsou okamžikem předání práva odpovědni za stav a kompletnost číselníku "TŘÍDY MAJETKU".

Předání proběhlo v souladu s pokynem ředitele EVM.
Manuál, řešící TŘÍDY MAJETKU je ke stažení zde.