Statut interního auditu Magistrátu hlavního města Prahy

 

 

Předkládáme Vám Statut interního auditu Magistrátu hlavního města Prahy, vydaného Nařízením ředitele MHMP č. 18/2007,
vydaného dne 1.10.2007. Součástí tohoto nařízení je i Příloha č. 1  Etický kodex interního auditora Magistrátu hlavního města Prahy.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí oddělení interního auditu Mgr. Vendulu Kožíškou,
e-mail: vendula.koziskova@cityofprague.cz

Vytisknout