Seminář na téma AIS MČ a Základní registry

Odbor informatiky pořádá dne 3. dubna 2013 seminář k problematice připojení Agentových informačních systémů (AIS) městských částí v hl. m. Praze  k Informačnímu systému základních registrů (ISZR). Na tuto aktivitu bude navazovat další pravidelná komunikace Odboru informatiky MHMP s odpovědnými zástupci městských částí. Pozvánku s programem semináře uvádíme v příloze.

seminářAIS.pdf