Popis aplikací

Aplikace ENO pracuje nad daty v centrální databázi nemovitých objektů.

Popis a význam aplikace ENO zde
Technický popis aplikace ENO zde
Knihovna funkcí: borlandmm.dll
Parametrický souobor: params.xml.txt (Pozor, otevře se jako params.xml.txt,  musíte dát soubor uložit, při ukládání přejmenujte na params.xml - odmažte txt).
Můžete též použít subor params do adresáře ENO3.zip . Tyto params.xml jsou určeny výhradně pro samostatnou instalaci ENO bez vazby na REN a bez spolupráce ENO s REN.
V případě, že instalujete ENO, které má spolupracovat s REN, musíte použít sadu params do adresáře ENO3 spolu s REN3.zip ,
(ve vazbě na adresářovou strukturu předepsanou v Technický popis aplikace REN).
V souborech zip jsou params v sadě v komprimované podobě. Viz. návod na instalaci REN - Technický popis aplikace REN - viz. níže.
Aplikace REN pracuje nad daty databáze registru nemovitostí.
Technický popis aplikace REN zde
Knihovna funkcí: borlandmm.dll
Při instalaci REN spolupracující s ENO, musíte použít sadu params do adresáře REN3 spolu s ENO3.zip , (ve vazbě na adresářovou strukturu a použití REN).
V souborech zip jsou params v sadě v komprimované podobě.
Viz. návod na instalaci REN - Technický popis aplikace REN.