Metodika přenesení daňové povinnosti DPH

met_dph_praha.pdf