Odměňování zaměstnanců MHMP a úřadů MČ

 

Právní předpisy, upravující odměny zaměstnanců ve veřejné správě: