Návrh novely nařízení č.26/2005 Sb. hl.m.Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů, k připomínkám

Návrh novely nařízení č.26/2005 Sb. hl.m.Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů, k připomínkám

Návrh novely, důvodová zpráva

Vytisknout