Metodické pokyny a doporučené postupy vydané Ministerstvem finanací v oblasti finanční kontroly

Metodické pokyny a doporučené postupy ČR a EU

Pokyn č. MF-16, k provádění fyzické likvidace pokutových bloků (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/pokyn-c-mf-16-29695)

Metodická příručka pro výkon řídící kontroly v orgánech veřejné správy CHJ 17

Vytisknout