Metodické pokyny a doporučené postupy vydané Ministerstvem finanací v oblasti finanční kontroly

Metodické pokyny a doporučené postupy ČR a EU

Metodická příručka pro výkon řídící kontroly v orgánech veřejné správy CHJ 17