METODICKÉ SETKÁNÍ k inventarizaci 2017 s důrazem na provedení inventarizace majetku a pohledávek HMP

Vážení uživatelé produktu ENO (evidence nemovitých objektů)

V období od 11.1.2018 do 19.1.2018 proběhnou metodická setkání k inventarizaci 2017 a školení ENO, se zaměřením na novinky v metodice a v produktu ENO s cílem zvládnutí inventury nemovitého majetku. V této souvislosti Vám předkládám:

Doufám, že Vám tyto dva dokumenty pomohou v případě, že budete mít problém s termínem školení.
Předesílám, že nejsou vypsány žádné náhradní termíny, pokud budete chtít změnit termín, je to možné jen výměnou termínu s kolegyní/kolegou na jiné MČ.

Pokud si budete nuceni změnit ve spolupráci se spřízněnými školenci termín, prosím oznamte tuto skutečnost na eno@praha.eu.
Na pozvánky a seznamy jsou vázány prezenční listiny,které bude třeba opravit. 

Vytisknout