Pracovní skupina k registrům

Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy ustanovil 6. března 2013 z důvodů optimalizace komunikace v organizačních otázkách při registraci orgánů veřejné moci v hlavním městě Praze  a pro koordinaci ICT, pracovní skupinu ve složení:

 

-  Mgr. Richard Ornstein, koordinátor v HMP, RED MHMP;

-  Bc. Zdeňka Topolczanová, organizačně-administrativní podpora, RED MHMP;

-  Ing. Jaroslav Šolc, koordinátor výstavby a provozu informačního systému Magistrátu a úřadů MČ kompatibilního s informačními systémy veřejné správy, INF MHMP;

-  JUDr. Martina Děvěrová, ředitelka odboru Kancelář primátora, PRM MHMP;

-  JUDr. Jindřich Lorenc, právník, LEG MHMP;

-  JUDr. Kateřina Černá, zástupkyně Sdružení tajemníků měst a obcí pro Prahu.

 

Jako kontaktní osobu této pracovní skupiny určil Mgr. Richarda Ornsteina, 

telefon: 236 002 224 ; mobil: 773 966 832; email: richard.ornstein@praha.eu