Správní řád

Odbor legislativní a právní je odborem Magistrátu hlavního města Prahy pro legislativní a právní činnost. Je specializovaným odborným pracovištěm ve věcech samostatné i přenesené působnosti.

Na této stránce budou zveřejňovány informace k aplikaci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Obsah bude průběžně doplňován o stanoviska odboru LEG MHMP k zadaným otázkám.