INVENTURY 2017

Uživatelské příručky pro provedení invetury nemovitého majetku v ENO

V případě nejasností v metodice inventarizace popište problém a odešlete na eno@praha.eu, případně na EVM OE.
Technické problémy s produktem ENO řešte s ing. Vratislavem Johnem, 
 vratislav.john@praha.eu ,  +420 236 00 2927.
Vytisknout