ENO klient ke stažení - verze 3-17.0.patsh 6 hotfix 11 - evidence nemovitých objektů

U ENO je třeba sledovat verzi klientské aplikace X.XX.X.XX, ale také hotfix XX, pokud existují.
 

 nove eno

Aplikace ENO v aktuální verzi ke stažení je zde: ENO3.exe.
Po odkliknutí na odkazu se objeví okno s tímto dotazem:

stahovani ENO.jpg

Zde potvrdíte volbu "Uložit" (případně jí odpovídající volbu).

Váš systém nabídne uložení na konkrétní místo vašeho PC, případně sitě. Toto místo si pamatujte, zde po stažení naleznete aplikaci ENO ke spuštění.
Soubor pak musíte přemístit na určené místo v instalaci. Operaci můžete provést přímým uložením na místo v instalaci, krok s přemístěním je pak zbytečný. 
Máte-li na stanici vystavěnu adresářovou strukturu pro spolupráci ENO - REN, musíte exe-soubor uložit do předem stanoveného adresáře!

Aktuální verze ENO ke stažení:  ENO3.exe

Manuály aplikace
- změny ve verzích jsou součástí aplikace pod klávesou F1
- uživatelská příručka verze je součástí aplikace pod klávesou F1
- uživatelská příručka geometrický plán: ENO_GeometrickyPlan_20121127.pdf
- uživatelská příručka třídy majetku: ENO_TridyMajetku_20121127.pdf
Knihovna funkcí: borlndmm.dll
Parametrický soubor: params.xml.txt (Pozor, otevře se jako params.xml.txt, musíte dát soubor uložit, při ukládání přejmenujte na params.xml - odmažte txt).
Můžete též použít subor params do adresáře ENO3.zip , případně params do adresáře ENO3 spolu s REN3.zip , ve vazbě na adresářovou strukturu a použití REN.
V souborech zip jsou params v sadě s dll v komprimované podobě.
Viz. návody na instalaci REN v záložce Popis aplikací ENO a REN.

Při přihlašování k aplikaci používejte následující konvenci:

NT\login_name
heslo

Změna hesla:

Vaše heslo do ENO je platné cca 90 dnů. Heslo můžete obnovit pouze komunikací se správci systémů.
Heslo musí mít nejméně 8 znaků, z toho nejméně jedna číslice a nejméně jedno velké písmeno, opakovat se smí až při šesté změně hesla.
.
Bohužel v současnosti není možné si heslo změnit, nebo prodlužit.
Při ztrátě přístupu je nutné psát technikům.
Login a heslo je pro přístup do sítě MHMP, tedy je jen jedno pro přístup i do více systémů.