Datové schránky (zákon č. 300/2008 Sb.)

Dne 1.7.2009 vstoupí v účinnost zákon č. 300/2008 Sb. o datových schránkách a konverzi dokumentů. Pro orgány veřejné správy na území hl. m. Prahy vyplyne povinnost používat datové schránky zřízené ministerstvem vnitra. Dále budou orgány veřejné moci zajišťovat konverzi dokumentů pro fyzické a právnické osoby a pro vlastní potřebu. Tím skokově vzroste potřeba zpracovávat elektronické dokumenty a  úřadovat elektornicky (e-Government). Od 1.7.2010 bude e-Government rozšířen o používání základních registrů veřejné správy.

Základní informace k aplikaci zákona č. 300/2008 Sb. jsou k dispozici na stránkách ministerstva vnitra: http://www.datoveschranky.info/ .

Pro potřeby HMP byly zpracovány typové postupy implementace. S nimi je předložen draft Provozního řádu ISDS.

Hlavni dokument MHMP v3 00.doc -  Analýza dopadů zákona č.300/2008 HMP - hlavní dokument

HMP - Postup implementace DS - Mestske casti ktere neodpovidaji za vykon statni spravy ve spravni.doc - Typový postup implementace - Malá městská část

HMP - Postup implementace DS - Mestske casti ktere odpovidaji za vykon statni spravy ve spravnim .doc- Typový postup implementace - Velká městská část

 

Projekt OPPK 

Školení k OPPK.ppt - prezentace k OPPK pro školení k datovým schránkám 30.6.2009

 

Školení - úvodní prezentace.ppt - školení k datovým schránkám 30.6.2009 - prezentace

provozni_rad_isds_30_06_2008.zip - provozní řád ISDS včetně příloh (komprimováno)

Konverze.pdf - výhláška k autorizované konverzi dokumentů (k zákonu č. 300/2008 Sb.)

Spisová služba.pdf - vyhláška k novelizaci zákona o spisové službě a archivnictví (kzákonu č. 499/2004 Sb.)

Archivnictví.pdf - vyhláška k novelizaci zákona o spisové službě a archivnictví (k zákonu č. 499/2004 Sb.)

Provozování ISDS.pdf - vyhláška k užívání a provozování ISDS (k zákonu č. 300/2008 Sb.)

 

Schůzka_informatiků_ MČ 10_6_2009.ppt - prezentace ze schůzky informatiků 10.6.2009 k zákonu č. 300/2008 Sb.

MHMP_espis_ISDS.pdf - informace pro ÚMČ používající e-spis k zavedení datových schránek a zákonu č. 300/2008 Sb.

Postup implementace DS_ZZO HMP v 1.00.doc - postup implementace DS pro zakládané a zřizované organizace s přílohou Seznam ZZO HMP.xls

Připomínky posílejte na adresu milan.borovicka@cityofprague.cz