Vítejte na extranetu HMP!

Cílem extranetu je ulehčit komunikaci mezi magistrátem, městskými částmi a městskými organizacemi, zejména při projednávání strategických koncepcí a v procesu připomínkování závazných dokumentů.

Server provozuje odbor informatiky magistrátu hl. města Prahy